>

sbf123胜博发:茯苓渗湿汤,茯苓琥珀汤

- 编辑:sbf888手机版 -

sbf123胜博发:茯苓渗湿汤,茯苓琥珀汤

茯苓块木丹茵陈汤--《卫生宝鉴》卷十四

茯苓皮渗湿汤--《卫生宝鉴》卷十四

茯苓琥珀汤--《卫生宝鉴》卷十七

【处方】茵陈叶3克,茯苓(去皮)1.5克,栀子仁,苍术(去皮,炒),白术各9克,黄芩(生)1.8克,黄连(去须),枳实(麸炒),猪苓(去皮),泽泻,陈皮,汉防己各0.6克,青皮(去白)0.3克。

【处方】茵陈1.8克,白茯苓1.5克,木猪苓,泽泻各1克,黄连,黄芩(生),栀子,汉防己,白术,苍术,陈皮,青皮各1克。

【处方】茯苓(去皮),琥珀,白术各15克,洚泻30克,滑石21克,木猪苓15克(去皮),甘草(炙),桂(去皮)各9克。

【制法】上十三味,哎咀,作一服。

【制法】上十二味,哎咀,作一服。

【功用主要医疗】治下焦虚冷,小便数而短,昼夜约二十余行,脐腹胀满,腰脚沉重,不得安卧。

【作用主要医疗】治谷疸,心下痞满,四肢乏力,身体麻木,身目俱黄,心神烦乱,恶心欲吐,口生恶味,饮食迟化,小便赤黑。

【功用主要医治】治水肿,寒热呕吐,渴欲饮冷,身得体目俱黄,肺虚阴挺,全不食,不得卧。

【用法用量】上8味,共研为末,每服15克,用长流甘澜水150毫升炖汤调下,空腹时服。待少时,以美膳压之。

【用法用量】用长流水450毫升,煎至150毫升,去滓,空腹时温服。

【用法用量】用水30O毫升,煎至150毫升,去滓,空腹时温服。

【摘录】《卫生宝鉴》卷十七

【摘录】《卫生宝鉴》卷十四

【摘录】《卫生宝鉴》卷十四

茯苓块琥珀汤--《赤水玄珠》卷十五

茯苓个渗湿汤--《证治宝鉴》卷十二

【处方】川楝子(去核,炒)1钱,甘草(生)1钱,人参5分,茯苓4分,琥珀3分,当归梢3分,泽泻3分,柴胡3分,元胡索7分。

【处方】茵陈7分,白茯苓6分,木猪苓5分,泽泻5分,白术5分,陈皮5分,苍术(米泔浸1宿,炒)5分,黄连5分,山栀(炒)4分,秦艽4分,防己4分,葛根4分。

【功用主要医疗】小便涩,茎中痛不可忍,相引胁下痛。

【作用主要医疗】衄血。呕吐,寒热,尿涩。

【用法用量】水煎服。数服效。

【用法用量】水2钟,煎7分,食前服。

【摘录】《赤水玄珠》卷十五

【摘录】《证治宝鉴》卷十二

茯苓块渗湿汤--《寿世保元》卷三

【处方】猪苓、泽泻、苍术(米泔浸)、白茯苓、陈皮、枳实(麸炒)、黄连(炒)、黄芩、栀子、防己、茵陈、木通。

【制法】上锉。

【功效主要医疗】湿热发黄,汗黄尿赤,及寒热呕吐,而渴欲饮冷水,身目俱黄,脾虚体倦,不思饮食。

【用法用量】加生姜3片,水煎服。如饮食不思乃伤食,加砂仁、神曲、麦芽(炒)各3分。

【摘录】《寿世保元》卷三

本文由sbf888手机版发布,转载请注明来源:sbf123胜博发:茯苓渗湿汤,茯苓琥珀汤